ამერიკელი პროფესორების საჯარო ლექციები და მასტერკლასები ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენეტებისა და ლექტორ-მასწავლებლებისათვის

6 დეკემბერი, აწსუ

სტუმრების მასპინძელია აწსუ, ბიზნესის ,სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჟურნალისტიკის მიმართულება

დენის მეტსონი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ჩიკაგოს დეპოლის უნივერსიტეტში, ქართველი ჟურნალისტიკის პროფესორების მედიაგანათლების პროგრამის (MEP) ხელმძღვანელი, World Chicago-ს დირექტორი.

1. ლაურა ტრენდლი - TV-10 News-ის დირექტორი ილინოისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ლექცია: აშშ-ს ახალი ამბების მედია - სტრუქტურა და მათი მიკუთვნების ფილოსოფია დრო: 9:30 სთ - 10:30 სთ.
2. პროფესორი ნათან კარპენტერი - ილინოისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კომუნიკაციის სკოლის კონვერგენტული მედიის დირექტორი
ლექცია- ბიუჯეტური სოციალური მედიის კვლევა სასწავლო პირობებში
დრო: 10:30სთ - 11:30სთ
3. პროფესორი სტივ ჰანტი, დოქტორი, სრული პროფესორი, ილინოისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომუნიკაციის სკოლის აღმასრულებელი დირექტორი
ინდივიდუალური კონსულტაცია „მასობრივი კომუნიკაციის“ საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმთან დაკავშირებით. დრო: 11:45სთ - 12:45სთ