სააპელაციო განცხადებების განხილვა

სააპელაციო განცხადებების განხილვა სააპელაციო კომისიებთან გაიმართება 2018 წლის 31 აგვისტოს 1 საათზე უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო კორპუსში