აბიტურიენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები და წარმოსადგენი საბუთები