შეხვედრები TOEFL Primary, TOEFL Junior და TOEFL ITP-ის პროგრამებთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 17 აპრილს ორგანიზაციების: „English book Education” და „ETS Global” ორგანიზებით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის TOEFL Primary, TOEFL Junior და TOEFL ITP-ის პროგრამებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. აღნიშნული ტრენინგ კურსის მუშაობაში მონაწილეობდნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და ენათა ცენტრის ინგლისური ენის მიმართულების პროფესრორ-მასწავლებლები.