ტრენინგი "ფულის მართვაზე"

მიმდინარე წლის 1 მაისს, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრთან მოლაპარაკების საფუძველზე,  დაგეგმილი გვაქვს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა ფაკულტეტზე ფუნქციონირებადი საგანმანათლებლო პროგრამების რეკლამის და ფინანსური განათლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ასევე, შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი "ფულის მართვაზე".

იხილეთ დანართი