ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ეგვიპტის უმაღლესი განათლების სამინისტრო სთავაზობს არაბული ენის შესწავლის მსურველ ქართველ სტუდენტებს 7 სტიპენდიას 2019-2020 სასწავლო წლისთვის.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში საბუთების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 28 ივნისი.
აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ:
რეკომენდაცია
ცნობა სასწავლებლიდან, ნიშნების ფურცელი - ( GPA -ინდექსი)
CV
პასპორტის ასლი