შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები

შვეიცარიის მთავრობის მიერ 2020–2022 წლებში ცხადდება სასწავლო სტიპენდიები. აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა მოიცავს: სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და სამეცნიერო-კვლევით საფეხურებს. სტიპენდიაზე განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 28 ნოემბერი.
დეტალურ ინფორმაციას სტიპენდიების შესახებ გიგზავნით დანართის სახით.