დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი (საკითხების გადმოწერა)

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი (საკითხების გადმოწერა)

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი (საკითხების გადმოწერა)

აგრარული ფაკულტეტი (საკითხების გადმოწერა)