დოქტორანტ ნიკა თოფურიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2020 წლის 29 ოქტომბერს №1114 აუდიტორიაში 14 საათზე გაიმართება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტის „საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნიკა თოფურიას სადისერტაციო ნაშრომის „დასხივების ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა უწყვეტი არაერთგვაროვანი არის დაზიანებული მიდამოსათვის“ საჯარო დაცვა.