აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საშემსრულებლო ხელოვნების საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

გვარი სახელი ფაკულტეტი მიმართულება საკონკურსო თანამდებობა კორპუსი ოთახი საათი თარიღი
თოდუა ციცინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფორტეპიანო პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 13:00 2022 წლის 14 აპრილი
ბაქრაძე მაკა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფორტეპიანო ასოცირებული პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 13:15 2022 წლის 14 აპრილი
კობიძე ნანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფორტეპიანო მასწავლებელი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 13:30 2022 წლის 14 აპრილი
ლომთაძე გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სოლო აკადემიური სიმღერის პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 13:45 2022 წლის 14 აპრილი
ჭურღულია ანატოლი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სოლო აკადემიური სიმღერის პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 14:00 2022 წლის 14 აპრილი
კუბლაშვილი რამაზი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სოლო აკადემიური სიმღერის პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 14:15 2022 წლის 14 აპრილი
კვერნაძე ნანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სოლო აკადემიური სიმღერის ასოცირებული პროფესორი/მასწავლებელი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 14;30 2022 წლის 14 აპრილი
ხმალაძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სოლო აკადემიური სიმღერის მასწავლებელი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 14:45 2022 წლის 14 აპრილი
გიგაური  ია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საორკესტრო სიმებიანი საკრავები ასოცირებული პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 15:00 2022 წლის 14 აპრილი
კიკვაძე ზანდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საორკესტრო სიმებიანი საკრავები ასოცირებული პროფესორი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 15:15 2022 წლის 14 აპრილი
ჯავახიშვილი რევაზი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საორკესტრო საკრავები მასწავლებელი კ. გამსახურდიას ქ. 43ა მცირე საკონცერტო დარბაზი 15:30 2022 წლის 14 აპრილი