აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 01-04/19, 04.03.2022 წლის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

გვარი სახელი ფაკულტეტი მიმართულება საკონკურსო თანამდებობა კორპუსი ოთახი საათი თარიღი
თაბაგარი მარიეტა აგრარული სუბტროპიკული კულტურები ასოცირებული პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 13:00 2022 წლის 15 აპრილი
ხელაძე მაია აგრარული აგრონომიული ასოცირებული პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 13:15 2022 წლის 15 აპრილი
სანთელაძე ნატალია აგრარული აგრონომიული ასოცირებული პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 13:30 2022 წლის 15 აპრილი
ქუთელია ქეთევანი აგრარული ლანდშაფტური არქიტექტურა ასოცირებული პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 13:45 2022 წლის 15 აპრილი
ოჩხიკიძე იზა აგრარული ლანდშაფტური არქიტექტურა ასოცირებული პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 14:00 2022 წლის 15 აპრილი
ჩაკვეტაძე შორენა აგრარული სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზა ასისტენტ-პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 14:15 2022 წლის 15 აპრილი
დიაკონიძე მაია აგრარული ტურიზმი ასისტენტ-პროფესორი I  (თამარ მეფის ქ. 59) 1118 14:30 2022 წლის 15 აპრილი
ლეკვეიშვილი დავითი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  მათემატიკა პროფესორი  გასაუბრება ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში № 1118 აუდიტორიიდან 15:00 2022 წლის 15 აპრილი
სვანაძე კოსტა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  მათემატიკა პროფესორი  გასაუბრება ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში № 1118 აუდიტორიიდან 14:45 2022 წლის 15 აპრილი