აწსუ-ს უწყვეტი განათლების ცენტრი აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას საზაფხულო სკოლებში

აწსუ-ს უწყვეტი განათლების ცენტრი აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას საზაფხულო სკოლებში შემდეგი მიმართულებებით: ბიზნესი, ბავშვის უფლებები და სამართალი, სახელოვნებო მიმართულება, ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგია, გარემოს დაცვა და შრომის უსაფრთხოება. საზაფხულო სკოლას წარუძღვებიან აწსუ-ს პროფესურა, დაგეგმილია ინტერაქტიური აქტივობები და ვიზიტები პრაქტიკის ბაზებზე, ორგანიზაციებში. სკოლის საფასურია 100 ლარი ერთ მსმენელზე. დასრულებისას, საზეიმო ვითარებაში გაიცემა უნვერსიტეტის სერტიფიკატი.
გთხოვთ, მსურველები დარეგისტრირდეთ შესაბამის ბმულზე