გიორგი ხელაშვილის საჯარო (ონლაინ) მოხსენება: „ევროკავშირი და საქართველო: რას გვეუბნება საერთაშორისო თეორია?“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე არსებული სამეცნიერო კლასტერის - „სახელმწიფო, სამართალი, კულტურა“ და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე არსებული „დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური კვლევითი კლასტერის“ ერთობლივი ორგანიზებით, 16 ივნისს, 14 საათზე გაიმართება ცნობილი პოლიტიკოსისა და დიპლომატის, საქართველოს პარლამენტის წევრის გიორგი ხელაშვილის საჯარო (ონლაინ) მოხსენება: „ევროკავშირი და საქართველო: რას გვეუბნება საერთაშორისო თეორია?“

Zoom-ის ლინკი:
https://zoom.us/j/8689180935?pwd=aCtVa1ZIb3FsWXBZNlNiSmpWZk9LZz09

ID: 868 918 0935
პაროლი: gtu2020