უწყვეტი განათლების ცენტრმა დაიწყო საზაფხულო სკოლის განხორციელება მოსწავლეებისათვის

საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მონაწილე მოსწავლეები ცნობიერებას აიმაღლებენ "ბავშვის უფლებებისა"და სამართალმცოდნეობის თემატიკაზე. გნხორციელოდება როგორც ჯგუფური მუშაობები, ქეისების განხილვა-ანალიზი, პრეზენტაციები,თემატური როლური თამაშები, ასევე ვიზიტი სხვადასხვა უწყებებში,როგორიცაა: სახალხო დამცველის აპარატი, ბავშვის უფლებების ცენტრი, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო და იურიდიული დახმარების სამსახური.

დასრულებისას მონაწილეებს საზეიმო ვითარებაში გადაეცემათ დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატები.

საზაფხულო სკოლა აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას სხვა მიმართულებებზეც.

მსურველებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ბმულზე