არაბული ენის კურსები საქართველოს მოქალაქეებისათვის

იორდანიის უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ენის ცენტრი საქართველოს მოქალაქეებს სთავაზობს არაბული ენის შემსწავლელ კურსებსა და ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებს. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.