„ირანის ისლამური რესპუბლიკის წლის წიგნის მსოფლიო ჯილდოს“ კონკურსი

„ისლამმცოდნეობის“ და „ირანისტიკის“ დარგებში გამოცხადებულია „ირანის ისლამური რესპუბლიკის წლის წიგნის მსოფლიო ჯილდოს“ კონკურსი.
აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მეცნიერებს, მწერლებს, მთარგმნელებს და გამომცემლებს. საკონკურსო წიგნის/წიგნების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 22 სექტემბერი.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.