მექსიკის სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის

მექსიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო (SRE), მექსიკის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (AMEXCID) მეშვეობით იწვევს მექსიკაში სწავლით დაინტერესებულ უცხოელებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სასწავლებლად, ასევე აცხადებს კონკურსს სამივე აკადემიური საფეხურის პროგრამის სტუდენტთა მობილობის და მედიცინის სასწავლო კურსებზე.
კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა კანდიდატურების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 24 ივლისი.
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785