არაბული ენის შემსწავლელი კურსები იორდანიის უნივერსიტეტის ენის ცენტრში

იორდანიის უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ენის ცენტრი საქართველოს მოქალაქეებს სთავაზობს არაბული ენის შემსწავლელ კურსებსა და ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებს.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი.