ჩეხეთის მთავრობის სტიპენდიები

ჩეხეთის მთავრობა აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამებს 2023-2024 სასწავლო წლისათვის.
გამოცხადებული 25 სასტიპენდიო პროგრამიდან სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის 13 სხვადასხვა პროგრამა არის ინგლისურენოვანი, ხომ 12 პროგრამა წარიმართება ჩეხურ ენაზე. სტიპენდიის ფარგლებში, გარდა სამგზავრო ხარჯებისა, ყველა სხვა ხარჯს ფარავს ჩეხური მხარე.
სასტიპენდიო პროგრამებზე რეგისტრაცია შესაძლებელია მ.წ. 20 ივლისიდან 30 სექტემბრამდე, შემდეგ ბმულზე: http://register.dzs.cz/
დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართში და შემდეგ ელ. მისამართზე: https://www.msmt.cz/eu-and-international-affaires/government-scholarships-developing-countries-2