ლიტვური ენისა და კულტურის ონლაინ კურსი ვიტატუტას მაგნუსის უნივერსიტეტში (ლიეტუვა)

ლიეტუვის განათლების გაცვლის მხარდაჭერის ფონდი აცხადებს კონკურსს უცხო ქვეყნის სტუდენტების, ლექტორებისა და მკვლევარებისთვის, რომ დაესწრონ ლიტვური ენისა და კულტურის კურსს Vytautas Magnus University-ში (ონლაინ) და მიიღონ სწავლის შეღავათები.

კურსებზე აპლიკაციის სისტემის მეშვეობით რეგისტრაცია შესაძლებელია
2022 წლის 23 ნოემბრამდე.

კურსის ხანგრძლივობა: 2022 წლის 02 იანვრიდან 2022 წლის 31 იანვრამდე (30 დღე).
დაწვრილებითი ინფორმცია იხილეთ დანართში და ვებ-გვერდზე