სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ჟენევის უნივერსიტეტში, შვეიცარია

ჟენევის გაერთიანებული ერების ოფისი და ჟენევის უნივერსიტეტი 2023-2024 აკადემიური წლისთვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე - ევროპული და საერთაშორისო მმრთველობა და სტიპენდიის მოპოვების შესაძლებლობას.
დაწვრილებითი ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართში და ვებ-გვერდზე