აწსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცება

2022 წლის 7 ნოემბერს შედგა აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა (აწსუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცება.) (იხ. მიბმული ფაილი))