უზბეკეთის აბრეშუმის გზის ტურიზმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტიპენდია საქართველოს მოქალაქეებისთვის

აბრეშუმის გზის ტურიზმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ქართველი სტუდენტებისთვის 2022-2023 აკადემიურ წლისთვის აცხადებს საგრანტო კონკურსს სამაგისტრო პროგრამაზე. ორი საგრანტო ადგილი გამოყოფილია საქართველოსთვის; ერთი ადგილი განსაზღვრულია 2023 წლის გაზაფხულის სემესტრში, ხოლო მეორე ადგილი 2023 წლის შემოდგომის სემესტრში.
აპლიკაციის წარდგენის ვადაა გაზაფხულის სემესტრისთვის 2023 წლის 20 იანვრამდე, ხოლო შემოდგომის სემესტრისთვის 2023 წლის 1 ივლისამდე.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: https://admissions.univ-silkroad.uz/