წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

2022 წლის 27 დეკემბერს ჩატარდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები  (იხ. მიბმული ფაილი)