ვიშეგრადის სტიპენდიები ბიალისტოკის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, პოლონეთი

ბიალისტოკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მაგისტრატურის სტუდენტებს სთავაზობს ვიშეგრადის სტიპენდიებს. სწავლის ხანგრძლივობა 5 თვე, სტიპენდიის რაოდენობა 2 300 ევრო (1 სემესტრი).
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 მარტი. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

იხილეთ დანართი