მალტის მთავრობის სტიპენდიები კლიმატის ცვლილების სფეროში

მალტის რესპუბლიკის მთავრობა 2018/2019 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამაზე კლიმატის ცვლილების მიმართულებით. სულ გამოყოფილია 3 სასტიპენდიო ადგილი.

სასტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადის წარდგენა უნდა მოხდეს როგორც ელექტრონულად, ასევე მატერიალური სახით 2018 წლის 25 მაისამდე.

დამატებითი ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამის შესახებ იხილეთ დანართში.