იტალიის მთავრობის სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

იტალიის მთავრობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და უცხოეთში მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამას 2018-19 აკადემიური წლისათვის სამაგისტრო და დოქტურანტურის საფეხურებზე ხელოვნების, მუსიკისა და ცეკვის უმაღლესი პროფესიული განვითარების კურსებზე, სამეცნიერო კვლევით პროგრამებზე და იტალიური ენისა და კულტურის კურსებზე.

 სტიპენდია ყოველთვიურად შეადგენს 900 ევროს.

 განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: http://studyinitaly.esteri.it

კანდიდატურის ელექტრონული განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 აპრილი.