საზაფხულო უნივერსიტეტი ვარშავაში, პოლონეთი

2 – 13 ივლისი, 2018 წელი

SGH ვარშავის ეკონომიკის სკოლა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ საზაფხულო უნივერსიტეტის მუშაობაში და დააგროვონ 4-8 კრედიტი.
კურსები:
• ფინანსური მენეჯმენტი
• კორპორატიული მმართველობა
• საინვესტიციო პროექტების მართვა
• ინოვაციების ეკონომიკა
• ბრენდ მენეჯმენტი
• კულტურათაშორის დიალოგი
რეგისტრაციის ვადაა: 2018 წლის 7 მაისი. დაწვრილებითი ინფორმავიისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: http://suw.sgh.waw.pl/