დოქტორანტ დავით ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2022 წლის 15 დეკემბერს 14:00 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის, საინჟინრო ტექნოლოგიების და სისტემების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, დავით ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომის "რეაქტიული სიმძლავრის დამატებითი წყაროს ოპტიმალური შერჩევა ელექტროსისტემაში" საჯარო დაცვა.