საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის მიერ წარდგენილი სამი საგრანტო პროექტი გამარჯვებულია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის 2022 წელს გამოცხადებული საგრანტო პროექტების კონკურსის შედეგებით, დაფინანსდა საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სამი პროექტი:

1. „სიფონიანი ტურბულენტური მიკროჰესი“ (ხელმძღვანელი, პროფესორი ო. ზივზივაძე).
2. „დენის მიღების აირტურბინული მოწყობილობა“ (ხელმძღვანელი, პროფესორი ემერიტუსი მ.შალამბერიძე).
3. „ნამწვი აირების კატალიზური ნეიტრალიზატორის მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით“ (ხელმძრვანელი, პროფესორი ა. ხვადაგიანი).