დამტკიცდეს №01-05/572 9.09.2016 წ. ბრძანებით 2016 წლის 26 სექტემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის დანიშნული უცხო ენის გამოცდების შედეგები შემდეგი ფორმით: ინგლისური

-ის მიერ 504 ჩამოტვირთვები

დამტკიცდეს №01-05/572 9.09.2016 წ. ბრძანებით 2016 წლის 26 სექტემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის დანიშნული უცხო ენის გამოცდების შედეგები შემდეგი ფორმით: ინგლისური
ფაილის ზომა: 134.14 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4954 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 504 ჯერ