დამტკიცდეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის №01-05/572 9.09.2016 წ. ბრძანებით 2016 წლის 27 სექტემბერს დანიშნულ სპეციალობის გამოცდის და საბოლოო შედეგები შემდეგი ფორმით:

-ის მიერ 510 ჩამოტვირთვები

დამტკიცდეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის №01-05/572 9.09.2016 წ. ბრძანებით 2016 წლის 27 სექტემბერს დანიშნულ სპეციალობის გამოცდის და საბოლოო შედეგები შემდეგი ფორმით:
ფაილის ზომა: 122.32 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 5143 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 510 ჯერ