აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეების არჩევნების დანიშვნის შესახებ - სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 12 ოქტომბრის #01-04/73 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

-ის მიერ 418 ჩამოტვირთვები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეების არჩევნების დანიშვნის შესახებ - სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 12 ოქტომბრის #01-04/73 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ფაილის ზომა: 318.6 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4662 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 418 ჯერ