"დამატებითი (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა განაწილებისა და მოდულის, თავისუფალი კრედიტის და/ან არჩევითი საგნის არჩევის წესის შესახებ" უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 24 ივნისის #01-04/40 ბრძანებით გათვალისწინებული მოთხოვნების პრაქტიკული განხორციელების ხელშ

-ის მიერ 416 ჩამოტვირთვები

ფაილის ზომა: 1.12 MB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4907 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 416 ჯერ