ფაკულტეტის საბჭო

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 მაია გრძელიძე პროფესორი (თავმჯდომარე)  
2 ციცინო თურქაძე პროფესორი  
3 მანანა ქარჩავა პროფესორი  
4 ინგა ბოჭოიძე პროფესორი  
5 ნანა თხელიძე ასოცირებული პროფესორი  
6 ცირა ხუციძე ასოცირებული პროფესორი  
7 ნატალია ლომთაძე ასოცირებული პროფესორი  
8 თეონა პაპუაშვილი სტუდენტი  
9 მარიამ თურქაძე სტუდენტი  
10 თამარ ზამთარაძე სტუდენტი