პროგრამები 2021-2022

საბაკალავრო

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგიები
მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია

Minor

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგიები
მოდის დიზაინი
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი

სამაგისტრო

კოსტიუმის დიზაინი
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია

სადოქტორო

სურსათის მეცნიერება და ტექნოლოგია