პროგრამები 2020-2021

საბაკალავრო

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია

Minor

მოდის დიზაინი
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი

სამაგისტრო

კოსტიუმის დიზაინი
სასურსათო ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია

სადოქტორო

გარემოს დაცვის ინჟინერია
სურსათის მეცნიერება და ტექნოლოგია