პროგრამები 2019-2020

საბაკალავრო

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი
მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია

Minor

მოდის დიზაინი
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი

სამაგისტრო

კოსტიუმის დიზაინი
სასურსათო ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია

სადოქტორო

გარემოს დაცვის ინჟინერია
საკვები პროდუქტების მეცნიერება და ტექნოლოგია