გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა დაიწყო ,,მწვანე სტიპენდიების“ პროგრამის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი დეფიციტური პროფესიების პოპულარიზაციას და ამ მიმართულების მაგისტრანტი სტუდენტების წახალისებას. პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის უწყებებში. სტიპენდიის მიღება შეუძლიათ მაღალი აკადემიური მოსწრების, საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილე აქტიურ მაგისტრანტებს. საქართველოს 8 უნივერსიტეტიდან 1500 ლარიანი სტიპენდიით გარემოსდაცვითი მიმართულების 32 სტუდენტი დაჯილდოვდა, მათ შორის აწსუ-ს „გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო პროგრამის ოთხი სტუდენტი: თამარი თევდორაძე, თორნიკე ლომიძე, ნინო ხუსკივაძე და გურამი ეჯიბია.

აწსუ-ს კლიმატის მენეჯმენტის საკონსულტაციო ცენტრი შეიქმნა Erasmus + KA2 პროექტის "საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, მენეჯერული და სამრეწველო კომპონენტების სინერგია კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციის მიზნით" / CLIMAN (პროექტის კოდი: 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP), პროექტის განხორციელების ვადები: 15.11.2020-14.11.2023.
კლიმატის მენეჯმენტის საკონსულტაციო ცენტრი გააგრძელებს მუშაობას CLIMAN პროექტის დასრულების შემდეგ.

პროექტი „ნარჩენების ხანძრების პრევენცია და მითიგაცია“ - Prevention and Mitigation of Waste Fires (PreMiWaFi) წარმოადგენს საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფის პროექტს.
პროექტის მენეჯერი: მუჰამედ ასიმ იბრაჰიმი (ლინეუსის უნივერსიტეტი, შვედეთი)
პროექტის განმახორციელებელი გუნდი: მაიტ კრიპსალუ, ესტონეთის სიცოცხლის მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ესტონეთი; ციცინო თურქაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო; კატარზინა გრზესიკი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, პოლონეთი; რუტა ბენდერე და დაჩე არინა, ლატვიის ნარჩენების მართვის ასოციაცია; გინტარას დენაფასი, კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ლიეტუვა.

სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომების საერთაშორისო კონკურსი „შავი ზღვის მეცნიერება 2022“ - International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science 2022” ჩატარდა ოდესის ეროვნულ ტექნოლოგიეუ უნივერსიტეტში (უკრაინა).

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 30-წლიანი გამოცდილება გააჩნია. 2022 წელს აკრედიტაცია გაიარა ამ მიმართულების სამაგისტრო პროგრამამ, რომელიც შემუშავდა Erasmus+ პროექტის “საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, მენეჯმენტის და კლიმატის მართვის სამრეწველო კომპონენტები და კლიმატის ცვლილების პრევენცია - CLIMAN” მხარდაჭერით. პროექტში ხორციელდება უკრაინისა და საქართველოს უნივერსიტეტებში და მასში მონაწილეობენ ევროპული უნივერიტეტები (გერმანია, ლიეტუვა, ლატვია). პროექტის ფარგლებში, აწსუ-ს მიერ აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, შემუშავდა სასწავლო მოდული „კლიმატის მენეჯმენტი“, რომელმაც გაიარა ევროპული უნივერსიტეტების ექსპერტთა შეფასება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით და შეფასდა უმაღლესი შეფასებით. მოდული „კლიმატის მენეჯმენტი“ სავალდებულო მოდულის სახითაა ჩართული ახლადაკრედიტებულ გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამაში.