ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა CV
მაია გრძელიძე დეკანი  
ციცინო თურქაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი