პროგრამები 2017-2018

 

საბაკალავრო

 
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

სამაგისტრო

 
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტიუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

 

სადოქტორო

 
სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია  და მასალათმცოდნეობა
ქიმიურ - ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

minor

 
მოდის დიზაინი
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კონსტრუირება და ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი